11.01.2011

Збираємо документи для оформлення пенсії

Право на призначення пенсії встановлено законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Встановлені такі види пенсій:

1) пенсія за віком;

2) пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства);

3) пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

Зазначеним законом передбачене право на отримання пенсії, натомість порядок призначення пенсій (пакет документів) встановлюється іншим підзаконним нормативним актом.

Так, порядок призначення пенсії передбачений постановою Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Найпоширенішою є пенсія за віком (пенсійний вік для жінок становить 55, для чоловіків — 60 років).

Обов'язок щодо підготовки документів для призначення пенсії покладено на підприємства, установи та організації, де працює майбутній пенсіонер.

Однак досить часто збирати необхідні документи майбутньому пенсіонеру доводиться самостійно.

Так, згідно із Порядком № 22-1 посадова особа зобов'язана не пізніше місяця до дня досягнення працівником пенсійного віку письмово повідомити його про виникнення права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах.

Посадова особа у 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє необхідні документи і направляє їх до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням підприємства, установи, організації або за місцем проживання (реєстрації) особи.

Для забезпечення повноти відомостей про застраховану особу, якій призначається пенсія, подається комплект первинної звітності страхувальника до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду за період після останнього звіту до дати подання заяви про призначення пенсії включно.

У разі необхідності надається допомога щодо одержання відсутніх у особи документів для призначення пенсії.

Якщо підготовлені не всі необхідні для призначення пенсії документи, до органу, що призначає пенсію, подаються наявні документи, а ті, яких не вистачає, — додатково.

Особа має право звернутися за призначенням пенсії у будь-який момент після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсія призначається з дня, коли особа звернулася за пенсією (звичайно, якщо є на це право), але якщо особа звернеться за призначенням пенсії не пізніше, ніж за три місяці з дня досягнення пенсійного віку, то пенсія за віком призначається з наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам їх сімей подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації), або законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника.

Якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або недієздатною, заява подається батьками або опікунами (піклувальниками) за місцем їх проживання (реєстрації).

До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику. За документ, що засвідчує відсутність у заявника ідентифікаційного номера для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні державні органи та мають відмітку у паспорті, береться копія сторінки паспорта з відміткою про те, що особа має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

б) документи про стаж (трудова книжка), визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабміну від 12.08.93 р. № 637 (далі — Порядок підтвердження наявного трудового стажу). За період роботи починаючи з 01.01.2004 р. відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію (далі — відділ персоніфікованого обліку), додає довідку із бази даних системи персоніфікованого обліку.

За період роботи до 01.01.91 р. на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген надаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 р. підтверджується даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 р. підтверджується спеціальним торговим патентом або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01.01.2004 — даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Період перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням підтверджується випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК).

Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 01.01.2010 на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 01.01.2010 — даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку;

в) довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу до 01.07.2000, а починаючи з 01.07.2000 індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку.

Особи, яким пенсія призначається відповідно до міждержавних договорів (угод) в галузі пенсійного забезпечення, надають документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу, та довідку встановленого зразка;

г) документи про місце проживання (реєстрації) особи;

д) дві кольорові фотокартки розміром 6х4 см.

Для призначення інших пенсій (пенсія по інвалідності та у зв'язку із втратою годувальника) додатково додаються такі документи.

Довідка МСЕК про встановлення інвалідності при оформленні пенсії по інвалідності.

При оформленні пенсії у зв'язку із втратою годувальника необхідні додатково:

свідоцтво про смерть годувальника;

довідка з місця проживання померлого про те, хто знаходився на його утриманні;

довідка з місця навчання дитини (при призначенні пенсії дитині).

Щоб отримати надбавки і підвищення, необхідно до перелічених вище додати додатково (п.13 Порядку 22-1) такі документи:

а) про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї;

б) про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно зі ст. 12—16 закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

в) про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до ст. 9 закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»);

г) про визнання заявника реабілітованим або членом сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з п. «г» ст. 77 закону «Про пенсійне забезпечення»);

ґ) про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно зі ст.6 закону «Про статус гірських населених пунктів в Україні»);

д) про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

е) експертний висновок щодо встановлення причинного зв'язку смерті з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (для призначення компенсаційної виплати відповідно до ст. 52 закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

є) про нагородження знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» (для встановлення надбавки відповідно до закону «Про донорство крові та її компонентів»);

ж) висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу постійного стороннього догляду (для встановлення надбавки на догляд відповідно до постанови Кабміну від 16.07.2008 № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян»).

Порядок видачі пенсійних посвідчень встановлений постановою Пенсійного фонду від 25.03.2004, № 4-1 «Про Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах».

Пенсійний фонд на підставі відомостей, отриманих від підвідомчих управлінь, забезпечує виготовлення пенсійних посвідчень.

Пенсійне посвідчення є документом, який підтверджує призначення пенсії та право на отримання пенсії.Адвокат Александр ПОКУТНИЙ
Данная статья вышла в выпуске №1-2 (541) 13.I.2011
0
НОВОСТИ ДНЯ


ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!